VirtualBus to bezpłatny symulator kierowania autobusami komunikacji miejskiej i podmiejskiej. vBus jest owocem działalności projektu pod tą samą nazwą, zrzeszającego programistów, modelarzy 3D, grafików i zwykłych ludzi, którzy swą pracą dopieszczali i wzbogacali nie tylko sam symulator, ale i zaplecze w postaci bogatego pakietu dodatków i dokumentacji.

VirtualBus.info

oficjalne wsparcie darmowego symulatora autobusu


go to english.virtualbus.info najnowsza wersja: a6c rc3.1

Obsługa sterownika wyświetlaczy

Aby pokazać sterownik, należy wcisnąć klawisz "5" na klawiaturze.
Sterownik obsługuje się za pomocą myszki. Aby go włączyć, należy wcisnąć przycisł wł. / wył. (pierwszy od lewej).
Aby wybrać linię należy wcisnąć klawisz wyboru linii i wariantu, a następnie wpisać nazwę linii, potwierdzić przyciskiem Enter, wpisać numer wariantu i ponownie potwierdzić.


Spis treści


Copyright by VirtualBus.info. Wszelkie prawa zastrzeżone